Календар подій

70 років тому (1946) набрав чинності устав ЮНЕСКО (Організації Об`єднаних націй з питань освіти, науки і культури), спеціалізованої установи ООН

«Для підтримання людської гідності необхідно широке розповсюдження культури та освіти серед усіх людей на засадах справедливості, свободи та миру; тому на всі народи покладається в цьому відношенні священний обов'язок, який  слід виконувати в дусі взаємного співробітництва; Мир, заснований лише на економічних і політичних угодах урядів, не зможе завоювати одностайної, міцної і щирої підтримки народів; він повинен базуватися на інтелектуальній та моральній солідарності людства» -

iз Статуту ЮНЕСКО

 4 листопада держави – члени ООН вiдмiчають 70-ти рiччя  (1946)  створення ЮНЕСКО та  вступу в дію Статуту цієї спеціалізованої міжнародної організації ООН.

 ЮНЕСКО   –скорочена назва Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, (англ.  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO).  ЮНЕСКО - це спеціалізована міжнародна організація ООН, яка при співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвитку національної культури, охороні пам'яток культури, тощо.

 Після закінчення Другої світової війни з 1-16 листопада 1945 року, в Лондоні пройшла конференція Організації Об'єднаних Націй по створенню організації з питань освіти та культури. Основними завданнями організації були встановлення справжньої культури миру та перешкоджання розв'язуванню нової світової війни, що реалізуються за допомогою підтримки забезпеченню «інтелектуальної та моральної солідарності людства».

 16 листопада 1945 був підписаний Статут ЮНЕСКО представниками 37 держав з 44, присутніх на зустрічі. Статут набув чинності після того, як був ратифікований 20 державами. Це сталося 4 листопада 1946. Відтоді цей день уважається датою створення ЮНЕСКО. Перша сесія генеральної конференції ЮНЕСКО, в якій взяли участь представники 30 держав, пройшла в Парижі з 19 листопада по 10 грудня 1946. ЮНЕСКО є правонаступником міжнародного комітету Ліги Націй з питань інтелектуальної співпраці та її виконавчої установи — Міжнародного інституту інтелектуальної співпраці.

 Статут ЮНЕСКО закріплює певну компетенцію цієї організації щодо поваги до  людини. До основних прав, які підпадають під цю компетенцію, належать право на освіту, право на вільну участь у культурному житті і користування благами наукового прогресу, а також право на свободу інформації, включаючи право на свободу думки і її вільне вираження. Крім того, ряд інших прав (право на свободу думки і совісті, право на пошук, отримання і поширення інформації, право на захист авторських прав і право на свободу зборів і асоціації) розглядаються як «нерозривно пов'язані» з вищезазначеними правами і  входять у відання ЮНЕСКО.

 На сьогоднішній день до складу ЮНЕСКО входять 193 дійсних і 7 асоційованих держав-членів, консультативний статус при ній мають приблизно 250 неурядових організацій. Свої постійні представництва в Штаб-квартирі ЮНЕСКО мають 174 держави-члени. З ЮНЕСКО співпрацюють 192 НАЦІОНАЛЬНІ КОМІСІЇ, членами яких є представники освітніх, наукових і культурних співтовариств. В областях своєї компетенції ЮНЕСКО присуджує 33 міжнародні премії, серед яких - Премія миру ім. Фелікса Уфуе-Буаньі; Премія Л'ореаль-Юнеско;  «Жінки й Наука» та  іншi. В даний час офіційними мовами організації є англійська, арабська, іспанська, китайська, російська і французька мови. Конкретна робота Організації, що проводиться в рамках затверджених програми, здійснюється за такими головними напрямами: Велика програма I — Освіта. Велика програма II — Природничі науки. Велика програма III — Соціальні та гуманітарні науки Велика програма IV — Культура. Велика програма V — Комунікація та інформація.

 Україна стала членом ЮНЕСКО 12 травня 1954. З грудня 1962 року в Парижі функціонує Постійне представництво України при ЮНЕСКО. У 1967 р. Україна приєдналася до проекту асоційованих шкіл ЮНЕСКО. Нині в Україні нараховується 37 асоційованих шкіл ЮНЕСКО. З листопада 1990 р. в Україні діє Українська асоціація клубів ЮНЕСКО, яка об’єднує близько 50 таких клубів. У вузах та наукових закладах України створено i діють 13 кафедр ЮНЕСКО в галузях лінгвістики, філософії людського спілкування, застосування інформаційних та комунікаційних технологій в освіті, превентивної освіти та соціальної політики, екології техногенних регіонів, кріобіології, клітинної i молекулярної нейробіології, прав людини i демократії.

 За період членства в ЮНЕСКО Україна виступала ініціатором започаткування багатьох міжнародних програм і проектів цієї Організації. Зокрема, в ході 26-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО вона ініціювала розгортання масової міжнародної кампанії по викоріненню неписьменності. Ця 19 кампанія набула широкого міжнародного визнання і лягла в основу 20-річної програмної діяльності ЮНЕСКО в цій галузі. Україна висунула також пропозицію про використання засобів інформації з метою зміцнення миру, недопущення пропаганди війни, насильства і ненависті між народами, що дало поштовх до розробки і прийняття відповідної Декларації (1978 р.). Україна була серед ініціаторів розробки Декларації про раси і расові забобони, започаткування проектів стосовно ролі ЮНЕСКО у встановленні нового міжнародного економічного порядку, вивчення та поширення слов'янських культур тощо. На 27-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО (1993 р.) Україна виступила з ініціативою розробки «Програми культури миру».

 У 1991—1997 рр. здійснювалась Програма «ЮНЕСКО - Чорнобиль», спрямована на залучення, в межах компетенції ЮНЕСКО, міжнародної допомоги з метою мiнiмiзацiї наслідків аварії на ЧАЕС. За цією Програмою в містах Славутич,  Бородянка та  Іванків створено три центри соціально-психологічної реабілітації населення потерпілих від катастрофи територій, зокрема дітей та молоді. В рамках зазначеної програми отримано цінне медичне обладнання для діагностики захворювань крові вартістю 475 тис. доларiв.

 В ході 29-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО Україна ініціювала звернення до ООН з метою проголошення ООН одного з років Міжнародним роком захисту, збереження та відродження культурної спадщини. І 2002 рік було проголошено ООН міжнародним роком із захисту світової культурної спадщини.

 Визначним досягненням нашої країни, у рамках Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини, яка набула чинності для України у 2008 році, стало внесення першого українського елементу нематеріальної спадщини -  «Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне малярство ХІХ-ХХІ ст.» до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства за результатами 8-ї сесії Міжурядового комітету держав-учасниць Конвенції (2-7 грудня 2013 р., м.Баку).

 Станом на сьогодні Секретаріат ЮНЕСКО вивчає питання про можливе внесення українського елемента «Козацькі пісні Дніпропетровщини» до списку об’єктів нематеріальної спадщини.

 Україна продовжує бути активним членом ЮНЕСКО у виробленні культурних політик Організації.

Go to top