Календар подій

270 років від дня народження Йоганна Генріха Песталоцці (1746-1827), швейцарського педагога

 Йоганн Генріх Песталоцці (12 січня 1746, Цюріх —17 лютого 1827, Бругг) — швейцарський педагог, один із найвідоміших педагогів-гуманістів кінця XVIII — початку XIX століття, який вніс вагомий внесок в розвиток педагогічної теорії і практики.

 Розроблена Йоганном Генріхом Песталоцці теорія виховання і навчання, представляє собою не тільки історичний інтерес, але і продовжує зберігати актуальність. Він перший висловив думку про необхідність паралельного і гармонічного розвитку задатків особистості – інтелектуальних, фізичних і моральних.

 Саме Песталоцці одним із перших вказав на значимість розвиваючого навчання, яке базується не на мертвих азбучних істинах, а на безпосередньому спостеріганні і мисленні дитини під керівництвом вчителя. За словами педагога К.Д. Ушинського «ідея розвиваючого навчання – велике відкриття Песталоцці».

 Особливий влад вніс Песталоцці в методику навчання дітей рідній мові, письму, рахуванню, малюванню, а також в методику морального виховання здорової особистості. Неможна сказати, що саме ці методики в чистому вигляді можуть бути використані в наші дні., але вони представляють безумовний інтерес, якщо не конкретним набором запропонованих Песталоцці вправ, то самими принципами, покладеними їм в основу природовідповідного навчання.

 К.Д.Ушинсьий вважав, що «метод Песталоцці» являється відкриттям, яке дає право його автору вважатися першим народним вчителем. Його ідеї розвивали найвідоміші педагоги світу: Ф. В. А. Дистервег, Ф. Фребель, К. Д. Ушинський, О. А. Хованський

1

Go to top