Календар подій

Всесвітній день народонаселення

 

"Навіть сама маленька людина

може змінити хід майбутнього"

Джон Роналд Руел Толкін

 

День народонаселення установлений Організацією Об’єднаних Націй в 1989 році ( відповідно до рекомендацій Керівної ради Фонду ООН у галузі народонаселення, поданих у Рішенні ПРООН 89/46, п. 21 від 1989 р. та резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/45/216 ), на згадку про День п'яти мільярдів  11 липня 1987 року — день, коли чисельність населення Землі перевищила 5 млрд. осіб. Як і інші пам’ятні дати ООН, День народонаселення покликаний звернути увагу держав свiту на невідкладність і важливість вирішення демографічних проблем.     

 XXI сторіччя може стати викликом жителям Землi, якого ще не знала світова історія. Усі головні глобальні проблеми людства так чи інакше пов’язані з проблемою зростання населення планети, якe ніколи раніше не збільшувалося такими швидкими темпами. Загальне зростання населення важко відбивається на земних ресурсах і навколишньому середовищі, часто зводячи нанівець зусилля в галузі розвитку.

 Ще у 60-х роках швидке зростання населення світу стало предметом серйозного занепокоєння ООН. Населення світу з 1960 по 1999 р. збільшилося більш ніж удвічі, перейшовши в жовтні 1999 року позначку в 6 мільярдів. Хоча темпи росту зараз пішли на спад (із 2% до 1,3% в період між 1969 і 1999 роками), абсолютний приріст становить майже 77 млн. людей на рік, причому 95% цього зростання припадає на частку країн, що розвиваються. За прогнозами   ООН, у 2050 р. на землі будуть проживати від 7,9 до 10,9 млрд. людей, а скоріш за все – 9,3 млрд., що залежить певною мірою від ефективності програм планування сім’ї. В Україні спостерігається протилежна тенденція – з кожним роком кількість населення зменшується. За даними Державної служби статистики, станом на 1 травня 2018 року, чисельність населення в Україні становила 42300,7 тис. осіб, що дорівнює 0,55% від загальної її кількості на планеті. Таким чином, Україна посідає 32 місце за чисельністю населення у світі. Цікаво, що у 1919 році, за часів УНР, Україна посідала 10 місце, у 1955 – 14-те, у 2000 – 25-те. 

 Внесок України у наведену статистику, як передбачають і вітчизняні, і зарубіжні демографи, матиме мінусову позначку. За їх розрахунками, кількість населення нашої держави не зросте, а, навпаки, зменшиться на 30 – 40 відсотків. Цi невтішні прогнози, на жаль, мають під собою серйозне підгрунтя. У нас один з найвищих у Європі показникiв смертності. І, що особливо небезпечно, він стабільно високий серед молоді.  Наша країна ніяк не вибереться із затяжної соціально-економiчної i вiдповiдно демографічної криз. Мільйони наших співвітчизників змушені виїжджати на заробітки за кордон. Молоді сім’ї не хочуть або просто бояться народжувати більше однієї дитини. До цього додався ще й воєнний конфлікт на сходi країни.

 Організація Об’єднаних Націй різними способами аналізує співвідношення між населенням і розвитком, роблячи в останні роки особливий акцент на правах жінок і важливості підвищення їх статусу, оскільки ця проблема повинна стати ключовою у досягненні прогресу в соціально-економічному розвитку.

 У вересні 1994 року в Каїрі відбулась Міжнародна конференція на якій 179 країн світу прийняли Програму дій щодо народонаселення  і його розвитку  в найближчі 20 років.  Мета цієї угоди полягала у підвищенні якості життя та благополуччi людей. Програма дій передбачала заходи, що були направлені на викорінення бідності, досягнення економічного зростання в контексті сталого розвитку, забезпечення освітою молоді, досягнення рівності і рівноправ’я жінок і чоловіків, зниження рівня дитячої і материнської смертності, забезпечення доступу всього населення до послуг в галузі репродуктивного здоров’я, включаючи пункти планування сім’ї та материнства.

 Фонд народонаселення ООН – одне із провідних агентств систем ООН, яке надає допомогу країнам, що розвиваються, і країнам з перехідною економікою у сфері репродуктивного здоров’я та народонаселення. Фонд співпрацює з урядовим та неурядовими організаціями у більш, ніж 140 країнах світу. Поточне завдання фонду – успішне проведення країнами світу чергового десятирічного раунду переписів населення.

 Таке Представництво Фонду народонаселення ООН є i в Україні. Cпільно з відповідними державними органами та партнерськими неурядовими організаціями Представництво реалізовує різноманітні програми, якi спрямовані: на покращення системи доступу молоді до послуг з репродуктивного і статевого здоров‘я особливо в сільських та віддалених районах; на пропаганду здорового способу життя та відповідального ставлення до батьківства і материнства та iншi.

 

  Ти знаєш, що ти — людина.

Ти знаєш про це чи ні?

Усмішка твоя — єдина,

Мука твоя — єдина,

Очі твої — одні.

Більше тебе не буде.

Завтра на цій землі

Інші ходитимуть люди,

Інші кохатимуть люди —

Добрі, ласкаві й злі.

 

Сьогодні усе для тебе —

Озера, гаї, степи.

І жити спішити треба,

Кохати спішити треба —

Гляди ж не проспи!

 

Бо ти на землі — людина,

І хочеш того чи ні —

Усмішка твоя — єдина,

Мука твоя — єдина,

Очі твої — одні.

 

Василь Симоненко

Go to top