Календар подій

295 років від дня народження Іммануїла Канта

Видатний німецький філософ, родоначальник німецької класичної філософії.

 Іммануїл Кант народився в Кенігсберзі (нинішній Калінінград) 22 квітня 1724 року. Він був четвертою дитиною в сім'ї ремісника. Незважаючи на те, що сім'я була досить бідною, Іммануїл закінчив гімназію і вступив до університету. Але через смерть батька Кант кинув навчання і почав працювати домашнім учителем у аристократів. Паралельно він займався філософськими дослідженнями.

 В 1755 році, коли була завершена робота над першою працею Канта, він отримав звання університетського приват-доцента. Також працював в палацовій бібліотеці. А в 1770 році став професором логіки і метафізики.

 Основні напрями, досліджувані Іммануілом Кантом, стосувалися питань метафізики, релігії, антропології й моралі. Також він досліджував деякі аспекти гносеології, етики та естетики. Його наукові вишукування були описані в «Критиці чистого розуму», «Критиці практичного розуму», «Критиці здатності судження». У них Кант описав філософські категорії кількості та якості, відносності та модальності. Крім того, він виділив кілька ідей по відношенню до прекрасного і піднесеного.

 12 лютого 1804 року геніальний філософ помер.

1005

Go to top