Календар подій

Міжнародний день інтелектуальної власності

mezd den intelekt vlasnosti

Щорічно 26 квітня в світі відзначається Міжнародний день інтелектуальної власності. Цей день був заснований Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) (World Intellectual Property Organization (WIPO)) у вересні 2000 року і знаменує собою дату набуття чинності Конвенції (26 квітня 1970 року), що заснувала ВОІВ.

 Міжнародний день інтелектуальної власності ще раз нагадує світу значення інновацій у повсякденному житті людини та у вдосконаленні суспільства. Патенти, товарні знаки, авторське право та суміжні права як результати творчості та знань є потужними інструментами сприяння економічному та культурному розвитку.

 Інтелектуальною власністю називають все те, що можна віднести до творінь людського розуму. Наприклад, художні та літературні твори, наукові винаходи і роботи, товарні знаки, символіка компаній. Згідно із законом, автор має повне право розпоряджатися і використовувати результати своєї творчої діяльності в особистих цілях.

 Щороку встановлюється тема (чи гасло) Міжнародного дня інтелектуальної власності. В 2021 році ВОІВ звертає особливу увагу на малі та середні підприємства (МСП), які в процесі розвитку проходять шлях від народження ідеї до перетворення її на повноцінний ІВ-актив.

 Бурхливий і стрімкий розвиток інтернету та інформаційних технологій кардинально змінило наше життя. Інформації стало дуже багато, і найчастіше вона знаходиться в необмеженому доступі. Це і породило безліч проблем, пов'язаних з інтелектуальною власністю (ІВ). І цьому присвячене цьогорічне свято.

 Всесвітній день інтелектуальної власності – професійне свято всіх тих, хто щось створює з допомогою своїх творчих здібностей: музикантів, режисерів, вчених, письменників, художників і дизайнерів. З кожним роком кількість людей, які відзначають цю подію, зростає.

 В Україні питанням інтелектуальної власності займається Державна служба інтелектуальної власності України яка є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

 Основними законами України, які регулюють питання інтелектуальної власності є:

  • «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»;
  • «Про охорону прав на промислові зразки»;
  • «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;
  • «Про охорону прав на зазначення походження товарів»;
  • «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»;
  • «Про захист від недобросовісної конкуренції»;
  • «Про авторське право i сумiжнi права»;
  • «Про розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних»;
  • «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування»;
  • «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

 Питання інтелектуальної власності в Україні залишається складним, з розвитком сучасних технологій захист інтелектуальної власності є одним з пріоритетів держави. Найбільше наразі звертається увага на авторське право. Авторське право є підгалуззю цивільного права і ключовою галуззю права інтелектуальної власності; воно призначене захищати зовнішню форму вираження об’єкта (твір, малюнок, збірник, фотографія та інше), тобто їхнє «матеріальне втілення».

 Авторське право не може використовуватись для захисту абстрактних ідей, концепцій, фактів, стилів та технік, що можуть бути використані у творі. Авторське право історично виникло внаслідок потреби захистити права авторів літературних творів та творів мистецтва.Нині авторське право поширюється фактично на будь-які результати творчої діяльності, включаючи комп’ютерні програми, бази даних, фільми, фотографії і скульптури, архітектурні проекти, рекламні проспекти, карти і технічні креслення.

 В Україні Міжнародний день інтелектуальної власності відзначається з 2000 року. Щорічно під час проведення урочистостей нагороджуються переможці Всеукраїнського конкурсу «Винахід року», який дає можливість показати суспільству потужну громадськість винахідників і творців України.

 З 2007 року в Україні працює Музей правової охорони інтелектуальної власності.

 Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (НБУВ) першою серед вітчизняних бібліотек ініціювала створення відділу з охорони інтелектуальної власності, основними завданнями якого є проведення наукових досліджень проблем авторського права в бібліотечно-інформаційній сфері та забезпечення державної реєстрації об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ) НБУВ.

 

Go to top