Календар подій

Міжнародний день біологічного різноманіття

biologichne riznomaittya«Якби природа мала стільки законів,скільки має держава,

сам Господь не в змозі був би керувати нею»

Л. Берне

 

 

 

Щорічно, починаючи з 2001 року, 22 травня відзначається Міжнародний день біологічного різноманіття (InternationalDayforBiologicalDiversity).

У 1992 році в Ріо-де-Жанейро була підписана Конвенція про біологічне різноманіття. Під поняттям «біорізноманіття» розуміють сукупність усіх видів живих організмів (від бактерій до ссавців), невід’ємною частиною яких є людина. Основною метою Конвенції є збереження біологічного різноманіття на генетичному, видовому, екосистемному рівнях. Цілі, до яких прагнуть країни, що приєдналися до Конвенції, очевидні: збереження біологічного різноманіття живих видів і екологічних систем, стале використання компонентів біологічного різноманіття.

 Міжнародний день біологічного різноманіття був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН  у 1995 році в спеціальній резолюції на основі рекомендації Конференції сторін Конвенції про біологічне різноманіття, яка відбулася в Найробі в 1992 році.

 З червня 1992 року по червень 1993 року Конвенція про біологічне різноманіття назбирала 163 підписи сторін і вступила в силу 29 грудня 1993 року. Міжнародний день біологічного різноманіття спочатку був призначений на дату 29 грудня, коли вступила в силу Конвенція з біологічного різноманіття. Проте така дата не дуже зручна для проведення міжнародного дня, адже на кінець грудня в багатьох державах припадають національні свята, тому в 2000 році було вирішено проводити Міжнародний день біологічного різноманіття 22 травня — дата, яка відповідає представленню Конвенції з біологічного різноманіття на Конференції у Найробі.

 Конвенція про біологічне різноманіття являє собою міжнародну угоду, покликану сприяти збереженню та раціональному використанню запасів біорізноманіття та його вигод на справедливій і рівноправній основі. Основний метою Конвенції є збереження біологічного різноманіття на генетичному, видовому, екосистемному рівнях.

 Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію 29 листопада 1994 року, а також ухвалила низку законів щодо ратифікації, приєднання та виконання інших міжнародних договорів обов’язкового та необов’язкового характеру, що регулюють питання збереження та використання біологічного і ландшафтного різноманіття.

 Біологічне різноманіття є основою життя. Його збереження є необхідним для існування людини. На жаль, інтенсивність використання компонентів біорізноманіття призводить до виснаження та вичерпання природних ресурсів: зникають та знаходяться під загрозою зникнення численні види та екосистеми, постійно зростає загроза генному фонду тощо…

 Всесвітній союз охорони природи виділяє сім основних факторів, що сприяють втраті біологічного різноманіття:
— втрата та фрагментація природного середовища;
— конкуренція з боку інвазивних видів;
— забруднення навколишнього середовища;
— глобальні кліматичні зміни;
— опустелювання;
— зростання населення і надмірне споживання;
— безрозсудне використання природних ресурсів.

 Більшість з цих факторів є результатом діяльності людини.
 Біологічне різноманіття Землі складається з 8,7 мільйонів біологічних видів (± 1,3 млн). З них описано 1,6 млн. Кожну годину на землі зникає 3 види живих організмів, тобто майже 30 тисяч на рік. Скорочення видів тварин і рослин викликає деградацію екосистеми. В результаті відбувається опустелювання земель, скорочення продуктивності земельних угідь і, врешті, погіршення умов життя. Будь-який живий організм грає свою роль в екосистемі і представляється часткою харчового ланцюга, які складаються в харчові мережі. Якщо одна частинка такого ланцюга випадає, під загрозою знаходиться вся екосистема.

 Близько 60% екологічної системи деградує або використовується бездумно, що зумовлює втрату біологічного різноманіття і призводить до важких наслідків. Темпи сучасного зникнення рідкісних видів надзвичайно великі.

 За останні 400 років планета втратила біля 100 видів лише хребетних тварин. На даний час приблизно 22 тисячі видів рослин і тварин знаходяться на межі зникнення. Зникаючими називаються види, чисельність яких стрімко зменшується або вже досягла критичного рівня в межах свого ареалу.

 В Україні внаслідок господарювання, особливо за останнє століття, відбулися значні зміни в ландшафтах та середовищах існування. Різко зменшилася площа, зайнята природними угрупованнями — до 29%, в т. ч. лісами — до 14,3% території країни. Спостерігається антропогенне забруднення значних територій, в т. ч. важкими металами, радіонуклідами, стійкими органічними сполуками, відмічено прояви девастації та синантропізації екосистем, що загрожує втратою гено- та екофонду та формує соціально-екологічний дискомфорт населення. Одним із способів боротьби за збереження різноманітності життя на нашій планеті є охорона рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, а також дбайливе ставлення до природи.

Відзначення Міжнародного дня біологічного різноманіття сприяє підвищенню поінформованості про роль навколишнього світу для благополуччя людини та необхідності дій щодо його збереження для нинішніх та прийдешніх поколінь. 

Микола Руденко

Ми теж живем на цій святій землі,

Що соромно заглянути в криницю

Чи під дубами в затінку спиниться,

Де понад травами гудуть джмелі.

Земля без нас породжує красу,

А ми лише руйнуємо та нищим –

І кожен з нас себе вважає вищим,

Ніж світ, що вбрався у живу росу.

Не знаючи у чому світу суть,

Ми летимо кудись на гасла ниці,

Та прийде  час – і наші кам`яниці

Густими бур`янами поростуть.

І ти вже не сховаєшся ніде

Від тих дубків, які зрубав улітку.

Не на людину – на бджолу і квітку

Свій творчий розум сонце покладе.

 
 
Go to top