Користувачі мають право:

  • користуватися бібліотеками міста;
  • отримувати в тимчасове користування книги, документи та інші носії інформації для користування в читальній залі або вдома з фонду бібліотек, а також по Міжбібліотечному абонементу з інших бібліотек, в установленому порядку;
  • користуватися послугами довідково - інформаційного, бібліографічного характеру та отримувати інші послуги (в тому числі й платні);
  • приймати участь в масових заходах, які проводять бібліотеки;
  • бути вибраними в громадську Раду бібліотеки;

 Дошкільнят та учнів 1 - 8 класів обслуговує Міський бібліотечно-інформаційний центр для дітей та молоді;

Керівники дитячим читанням (вчителі, вихователі, працівники Палацу дитячої творчості, батьки) також можуть користуватися Міським бібліотечно-інформаційним центром для дітей та молоді;

Для запису до бібліотеки користувач пред'являє паспорт і повідомляє небхідні відомості для оформлення читацького формуляру. При зміні місця проживання, зміні прізвища він повинен повідомити про це в бібліотеку;

Діти до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документів, поданих їх батьками або людьми, під чиїм наглядом вони знаходяться;

Під час запису до бібліотеки, користувач повинен ознайомитися з "Правилами користування бібліотеками Славутицької ЦБС", підтвердити зобов'язання їх виконання своїм підписом на читацькому формулярі.

При запису до бібліотеки дошкільнят чи учнів перших - других класів на титульній сторінці читацького формуляру розписуються їх батьки, або особи, під чиїм наглядом вони знаходяться;

Користувач може взяти додому не більш п'яти видань на строк до 15 днів. Кількість видань, отриманих в читальній залі не обмежується. Строк користування цінними і виданнями підвищенного попиту встановлюється працівниками бібліотеки.

Рідкісні і цінні твори друку та інші матеріали, одиничні екземпляри довідкових видань, а також видання, отримані по Міжбіліотечному абонементу додому не видаються. Ними користуються тільки в читальній залі;

Користувач має право продовжити строк користування творами друку чи іншими матеріалами (але не більше 2-х разів підряд), якщо на них немає попиту від інших користувачів;

 Користувачі зобов'язані:

  • бережно відноситися до творів друку чи інших матеріалів, отриманих із фондів бібліотек, проявляти постійну турботу про їх збереження. Не робити ніяких поміток, підкреслень, не виривати та не загинати сторінки. Не виносити з читального залу, а також з приміщення бібліотек, якщо вони не записані в читацький формуляр. Повертати їх в установлені строки;
  • не порушувати розстановки книжкового фонду на абонементі з відкритим доступом, не виймати карток із каталогів та картотек;
  • дотримуватися "Правил користування бібліотеками Славутицької ЦБС";

При отриманні видання користувач повинен уважно переглянути його і в випадку виявлення якихось дефектів повідомити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити відповідні помітки на цьому виданні;

Користувач зобов'язаний розписатись за кожний отриманий на абонементі чи в читальній залі примірник видання. При поверненні видання бібліотекар робить відповідну помітку в читацькому формулярі. Читачі-діти розписуються в формулярах починаючи з третього класу;

Формуляр користувача є документом, який засвідчує дати і факти видачі йому творів друку або інших видань і прийом їх бібліотечним працівником;

Користувачі, які заподіяли шкоду бібліотечному фонду, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством;

Користувачі, які втратили книги чи інші матеріали з фонду бібліотек або пошкодили їх, зобов'язані відшкодувати в п'ятикратному розмірі їх вартість, яка визначається по обліковим документам або замінити виданням, які визнані бібліотекою рівноцінними за змістом і вартістю.

У випадках, коли номінальна вартість втрачених або пошкоджених видань нижча фактичної, їх вартість визначається по договірним або ринковим цінам.

Заміні на рівноцінні підлягають видання шкільної програми та спеціальні видання. Всі інші видання компенсуються грошима і оформлюються через "Книгу обліку літератури, загубленної користувачами". Взамін приймаються тільки нові видання.       

За втрату і пошкодження видань із фонду бібліотек неповнолітніми читачами відповідальність несуть батьки або особи, які їх опікають;

За порушення "Правил користування бібліотеками Славутицької ЦБС" читачі можуть бути тимчасово позбавлені права користуватися бібліотечним фондом.     

Go to top