Здійснює централізоване комплектування бібліотек Славутицької ЦБС. Основними джерелами комплектування є видавництва «Знання», «Веселка» та книжковий ринок міста Києва.

    В середньому за рік відділ отримує більше 4 тис. примірників документів, забезпечує їх облік, розподіл та доставку до бібліотек міста. Відділ здійснює також передплату на періодичні видання.

     Відділ комплектування спрямовує свою діяльність на формування документного фонду бібліотек у відповідності до потреб усіх категорій користувачів:

  • розробляє тематико–типологічний та оперативний плани комплектування;
  • здійснює поточне комплектування, облік та технічне опрацювання нових надходжень, розподіл нових надходжень документів у під фонди підрозділів;
  • створює обмінно–резервний фонд та здійснює обмін документів для докомплектування фонду;
  • оформляє вибуття документів;
  • веде книгу сумарного обліку (рух фонду), інвентарні книги;
  • звітує перед бухгалтерією щодо витрат на комплектування документного фонду бібліотек;
  • здійснює обґрунтоване формування бібліотечного фонду видами періодичних видань України та Росії;
  • збирає та аналізує замовлення бібліотек ЦБС про потреби в періодичних виданнях;
  • передплачує періодику, розподіляє по філіях;
  • проводить списання періодичних документів.

     Всю свою діяльність відділ проводить з використанням автоматизованої інформаційної бібліотечної системи «Електронна бібліотека».

      Завідуюча відділом -   Стехун Алла Вікторівна

Go to top